Quyết toán thuế năm là phần quyết định số thuế phải nộp cho cơ quan thuế, báo cáo kết quả kinh doanh lãi – lỗ trong một năm của doanh nghiệp. Dịch vụ quyết toán thuế.

Công ty của quý khách đã báo cáo thuế hàng tháng, nhưng có nhu cầu quyết toán cuối năm để nộp cho cơ quan thuế đúng quy định của pháp luật và kịp thời.

Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số: 0949 835383 để được tư vấn chu đáo.