Kỷ niệm 03 năm ngày Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Việt Luật  phân phối chính thức chữ ký số – Chương trình:TRI ÂN KHÁCH HÀNG”- GIẢM ĐẾN 700.000 đồng trên phí chữ ký số:

1> Chữ ký số Vina CA (Smartsign -CA)

Gói sản phẩm

Chữ ký số Vina-CA

01 năm cho DN thành lập< 6tháng

01 năm

02 năm

03 năm

 Khuyến mãi

 

+4 tháng

+8 tháng

+12 tháng

Dịch vụ chứng thư số

990,000

900,000

1,530,000

2.160.000

USB token

Miễn phí

450,000

450,000

Miễn phí

Tổng tiền(Gồm10%VAT)

1.089.000

1,485,000

2.178.000

2.376.000

Giảm giá

200.000

200,000

300,000

700.000

Còn thanh toán

889.000

1.285.000

1.878.000

1,676.000

 

2>Chữ ký số CK - CA

Gói sản phẩm

Chữ ký số CKCA

01 năm cho DN thành lập< 6tháng

01 năm

02 năm

03 năm

 Khuyến mãi

 

+4 tháng

+8 tháng

+12 tháng

Dịch vụ chứng thư số

990,000

999,000

1,548,000

1,998,000

USB token

Miễn phí

250,000

250,000

Miễn phí

Tổng tiền ( Gồm10%VAT)

1.089.000

1,373,900

1,977,800

2,197,800

Giảm giá

200.000

200,000

300,000

400.000

Còn thanh toán

889.000

1,173,900

1,677,800

1,797,800

 Website: http://vietluatco.com – Email: info@vietluatco.com

Hotline: 0938 471 568